THỨC ĂN TÔM THẺ TT662

Công dụng:
Liều dùng - cách dùng:
Quy cách: Bao 20kg