THỨC ĂN TÔM SÚ TS900

Công dụng:
Liều dùng - cách dùng:
Quy cách: BAO 10 KG