THỨC ĂN TĂNG TRỌNG THẺ GB694

Công dụng:
Liều dùng - cách dùng:
Quy cách: BAO 20 KG