Long an_Trên 1.000 ha tôm bị thiệt hại do dịch bệnh đốm trắng

Cập nhật Tháng Năm 19, 2017

Tổ có nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn người nuôi tôm việc phòng trị bệnh, cải tạo, xử lý ao đầm nuôi bị nhiễm đốm trắng, biện pháp kỹ thuật quản lý chăm sóc tôm nuôi; theo dõi, nắm bắt tình hình dị