ID LAC đặc trị phân trắng

Công dụng:
Liều dùng - cách dùng:
Quy cách: