HI-MOULD

Chấm dứt hiện tượng đóng rong đen mang, kích thích tôm lột xác mạnh

Công dụng: - Phòng, trị bệnh phát sáng, đứt râu, mòn đuôi, vàng mang, đen mang - Phòng, trị bệnh đóng rong, zoothanium trên tôm - Kích thích tôm lột xác, giảm mật độ tảo
Liều dùng - cách dùng: - Xử lý nước trước khi thả tôm: 1 lít/ 1.000m3 nước - Trong khi nuôi: 1 lít/ 2.000 – 3.000m3 nước; 7-10 ngày/lần
Quy cách: chai 1 lít