EPIZYM PBT

– Xử lý nước ao nuôi tôm, trại giống tôm, xử lý nước thải hữu cơ.
– Tăng cường sự phân hủy các chất hữu cơ, giảm mùi hôi, giảm các loại khí độc, amoniac, cân bằng nước, giảm bùn đáy ao và váng bẩn, làm sạch nước. Hiệu quả trong nước mặn và nước ngọt.

Công dụng: - Xử lý nước ao nuôi tôm, trại giống tôm, xử lý nước thải hữu cơ. - Tăng cường sự phân hủy các chất hữu cơ, giảm mùi hôi, giảm các loại khí độc, amoniac, cân bằng nước, giảm bùn đáy ao và váng bẩn, làm sạch nước. Hiệu quả trong nước mặn và nước ngọt.
Liều dùng - cách dùng: - Trước khi thả giống: dùng 300g cho mỗi ha, 2 - 3 ngày trước khi thả giống. - Tháng 1: dùng 100g cho mỗi ha. - Tháng 2 và 3: dùng 150g cho mỗi ha, cách nhau 4-5 ngày. - Tháng 4: dùng 200g cho mỗi ha, cách nhau 4-5 ngày. - Hòa tan với nước sạch và đổ đều khắp ao. - Chạy sục khí không nên để nước đã hòa tan quá 2 giờ. - Thời gian dùng tốt nhất là lúc chiều tối.
Quy cách: gói 227g