EDTA hạ phèn khử kim loại nặng

Công dụng:
Liều dùng - cách dùng:
Quy cách: