DE TOXIN giãm nhớt ao tôm

Công dụng:
Liều dùng - cách dùng:
Quy cách: