AQUA SAFE

Yucca dạng hạt đầu tiên duy nhất trên thị trường.

Hấp thu nhanh khí độc H2S ,NH3, NO2 dưới đáy ao nuôi.

Cải thiện chất lượng nước ao nuôi tôm, cá.

Công dụng: Hấp thu khí độc NH3, NO2 và các loại khí độc khác dưới đáy ao nuôi. Làm tơi xốp bùn đất. Cải thiện và duy trì sự ổn định , phát triển của tảo, động thực vật phù du. Phân hủy tảo tàn và thức ăn dư thừa dưới đáy ao. Tăng lượng oxy hòa tan dưới đáy ao, cải thiện chất lượng nước.
Liều dùng - cách dùng: Lúc cải tạo ao nuôi (rải trước khi lấy nước vô hoặc ao sử dụng nước cũ xử lý nuôi lại) : 5kg/1.000 m 2 ao nuôi. Định kỳ 7-10 ngày/lần : 1- 2kg/ 1.000m2 ao nuôi trong suốt quá trình nuôi. Khí độc tăng cao, tôm nổi đầu: 2-3kg/1000m2 ao nuôi. Ao cá dùng : 5kg/1.000 m 2 ao nuôi , định kỳ 50 ngày/ lần
Quy cách: GÓI 1KG